Tools om het web vast te leggen en te converteren

Hoe te voorkomen dat relatieve links worden geconverteerd naar absolute links in DOCX- en PDF-documenten?

Bij het converteren van HTML into DOCX- en PDF-documenten, en met behulp van de adresparameter worden relatieve URL's automatisch geconverteerd into hun absolute URL-equivalenten. Om dit te voorkomen moeten links worden voorafgegaan door grabzitlink://

Zo wordt bijvoorbeeld onderstaande link omgezet naar een absolute link.

<a href="test.html">Test Page</a>

De link moet dan gewijzigd worden, zoals hieronder weergegeven.

<a href="grabzitlink://test.html">Test Page</a>