Tools om het web vast te leggen en te converteren

Hoe verbeter je de kwaliteit van webafbeeldingen?

Voordat de kwaliteit van een opname wordt beoordeeld, moet het duidelijk worden gemaakt dat de opnamesoftware van GrabzIt gebaseerd is op Chromium, dus als de URL of HTML niet goed wordt weergegeven in Chrome, wordt deze niet goed vastgelegd.

Beeldkwaliteit

Bij het vastleggen van afbeeldingen wordt standaard JPG gebruikt, dat standaard een compressie van 90% gebruikt om een ​​lagere kwaliteit te geven, maar met een kleiner afbeeldingsformaat. Om de kwaliteit te verbeteren, moet u het afbeeldingsformaat wijzigen in iets anders dan de standaard JPG, zoals PNG, wat een goede balans tussen compressie en kwaliteit geeft. Of behoud het JPG-formaat en stel de kwaliteitsparameter in op 100, zoals hieronder weergegeven, hoewel dit de bestandsgrootte zal vergroten.

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.Quality = 100;

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setQuality(100);

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"quality":100}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.url_to_image("http://www.spacex.com", {"quality":100});
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});
$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->quality(100);

$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setQuality(100);

$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.quality = 100

grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&format=jpg&quality=100&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.quality = 100

grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")

Een ander potentieel kwaliteitsprobleem kan worden veroorzaakt door het schalen van de schermafbeelding. Dit betekent dat u de afbeeldingsgrootte vergroot of verkleint in verhouding tot de grootte van de browser. Hoewel we de beste schaalalgoritmen gebruiken, kan de kwaliteit nog steeds worden beïnvloed, maar dit komt vaak door de ontwikkelaar kiest onjuiste schaalverhoudingen voor de afbeelding.

Afbeelding Print Kwaliteit

Als je wilt print een afbeelding, hoe groter de afbeeldingsafmetingen, hoe hoger de kwaliteit van de afbeelding kan zijnintred. Om dit te doen zonder de afbeelding uit te rekken die GrabzIt kan creëren afbeeldingen met hoge definitie waarbij op afbeeldingen wordt ingezoomd om meer details te verkrijgen.

DOCX-kwaliteit

De kwaliteit van afbeeldingen opgeslagen in DOCX kan worden verbeterd door de kwaliteitsparameter in te stellen voor het type document dat u converteert. Het onderstaande voorbeeld laat zien hoe u de kwaliteit van een DOCX instelt op 100.

DOCXOptions options = new DOCXOptions();
options.Quality = 100;

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToDOCX("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
DOCXOptions options = new DOCXOptions();
options.setQuality(100);

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"quality":100,"format":"docx"}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.url_to_docx("http://www.spacex.com", {"quality":100});
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});
$options = GrabzItDOCXOptions->new();
$options->quality(100);

$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->URLToDOCX("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$options = new \GrabzIt\GrabzItDOCXOptions();
$options->setQuality(100);

$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->URLToDOCX("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
options = GrabzItDOCXOptions.GrabzItDOCXOptions()
options.quality = 100

grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.URLToDOCX("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&format=docx&quality=100&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
options = GrabzIt::DOCXOptions.new()
options.quality = 100

grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.url_to_docx("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")

PDF-kwaliteit

PDF's gegenereerd door GrabzIt gebruiken standaard de beste compressie, wat ervoor zorgt dat een PDF wordt gecomprimeerd zonder kwaliteitsverlies. Een kwaliteitswaarde van minder dan 50 zal er echter voor zorgen dat GrabzIt de PDF volledig comprimeert.

Geanimeerde GIF-kwaliteit

U kunt de kwaliteit van geanimeerde GIF's ook verbeteren door de kwaliteitsparameter bovendien op 100 in te stellen het verhogen van de framesnelheid zal ook de kwaliteit van de GIF verbeteren.

Houd er rekening mee dat voor het gebruik van de meeste van deze technieken ook een premium pakket.