Tools om het web vast te leggen en te converteren

Hoe voeg je bladwijzers of overzichten toe aan PDF-documenten?

Een item op een webpagina dat na de hoofdinhoud wordt geladen

GrabzIt kan automatisch bladwijzers toevoegen aan een PDF-document door gebruik te maken van de ingebouwde PDF-overzichtsfunctie, die de inhoudsopgave van functionaliteit repliceert.

Om dit te doen specificeert u de parameter include overzicht, zoals hieronder weergegeven. De omtrek wordt dan automatisch gemaakt door de HTML van de webpagina te analyseren op H2- en H3-elementen om bladwijzers te genereren waarbij de tekst van deze elementen wordt gebruikt voor de bladwijzernamen. Bovendien worden H3-elementen automatisch genest onder H2-items in de bladwijzerlijst.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.IncludeOutline = true;
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.setIncludeOutline(true);
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"format": "pdf", "download": 1, "includeoutline": 1}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"includeOutline":true};
client.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItPDFOptions->new();
$options->includeOutline(1);
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItPDFOptions();
$options->setIncludeOutline(true);
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItPDFOptions.GrabzItPDFOptions()
options.includeOutline = true
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&includeoutline=1&format=pdf&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::PDFOptions.new()
options.includeOutline = true
grabzIt.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")

Bladwijzers en contouren aanpassen

Bladwijzers kunnen worden aangepast door de HTML te wijzigen die naar PDF wordt geconverteerd. Een H2-bladwijzer kan aan elk element worden toegevoegd door het de GrabzItBookmarkH2 CSS-klasse, op dezelfde manier kan een H3-bladwijzer aan een element worden toegevoegd door het de GrabzItBookmarkH3 CSS-klasse. Als u wilt uitsluiten dat een HTML-element als bladwijzer wordt gebruikt, kunt u de GrabzItBookmarkExclude klasse aan het element. Een voorbeeld van het gebruik van deze speciale CSS-klassen om bladwijzers aan te passen, wordt weergegeven in de onderstaande HTML.

<html>
	<body>
		<h2 class="GrabzItBookmarkExclude">My Article</h2>
		<p>Ignorant branched humanity led now marianne too strongly entrance.</p>
		<span class="GrabzItBookmarkH2">Start here</span>
		<p>Rose to shew bore no ye of paid rent form.</p>
		<span class="GrabzItBookmarkH3">Then read this</span>
		<p>She which are maids boy sense her shade.</p>
	</body>
</html>