Tools om het web vast te leggen en te converteren

Ondersteunde CSS-kenmerken bij het converteren van HTML naar DOCX

GrabzIt's HTML naar DOCX converter leest alle HTML-elementen en probeert de dichtstbijzijnde benadering van elk element in DOCX te produceren. Omdat we een browser gebruiken om de stijlen van HTML-elementen te ontleden, wordt de browser-CSS gebruikt voor het elementtype of aangepaste CSS die door de HTML wordt geleverd.

De onderstaande tabel geeft gedetailleerd weer hoe de DOCX-tekst, afbeeldingen, tabellen, horizontale lijnen en secties kunnen worden opgemaakt, terwijl dit slechts een breed overzicht geeft van wat de HTML naar DOCX-converter doet. Het zou u in staat moeten stellen eenvoudig HTML te maken die kan worden geconverteerd into geweldige DOCX-documenten.

Tekst
DOCX-attributen CSS-attributen Opmerkingen
doopvont font-family
lettergrootte letter grootte
kleur van het lettertype kleur
afstand links en rechts opvulling-links, opvulling-rechts, marge-links, marge-rechts
afstand boven en onder opvulling-boven, opvulling-onder, marge-boven, marge-onder
regelafstand lijnhoogte
tekenspatiëring letterafstand
markeren background-color Dit wordt alleen toegepast als deze overeenkomt met een van de markeringskleuren die zijn toegestaan ​​door de DOCX-specificatie: zwart, blauw, cyaan, donkerblauw, donkercyaan, donkergrijs, donkergroen, donkermagenta, donkerrood, donkergeel, groen, lichtgrijs, magenta, geen, rood, wit , geel
pin tekengewicht
cursief font-style
onderstrepen text-decoration
onderstrepen kleur tekst-decoratie-kleur
stijl onderstrepen text-decoration-stijl
doorhalen text-decoration
opstelling text-align
richting richting
hoofdletters, kleine letters, titelletters tekst-transformatie
kleine caps lettertype-variant-caps
tekst streepje text-indent
superscript en subscript vertical-align
reliëf, graveren, schaduw, omtrek text-shadow
rubrieken h1, h2, h3, h4, h5, h6-tags
randbreedte grensbreedte Houd er rekening mee dat deze CSS-stijlen alleen op de tekst worden toegepast als alle zijden van de rand dezelfde waarde hebben voor elk attribuuttype.
rand kleur rand kleur
grensstijl rand-stijl
tafel
DOCX-attributen CSS-attributen Opmerkingen
randbreedte grensbreedte
rand kleur rand kleur
grensstijl rand-stijl
opstelling text-align
blijf bij de volgende inbraak Geldt alleen als de optie ‘vermijden’ is gekozen.
Tafel rij
DOCX-attributen CSS-attributen Opmerkingen
over pagina's verdelen inbraak Van toepassing, tenzij de optie "vermijden" wordt gekozen.
Tabelcel
DOCX-attributen CSS-attributen Opmerkingen
randbreedte grensbreedte
rand kleur rand kleur
grensstijl rand-stijl
verticale uitlijning vertical-align
shading background-color
celvulling vulling
cel breedte Breedte In DOCX bestaat er geen concept van cel hoogte.
Beeld
DOCX-attributen CSS-attributen Opmerkingen
afstand links en rechts opvulling-links, opvulling-rechts, marge-links, marge-rechts
afstand boven en onder opvulling-boven, opvulling-onder, marge-boven, marge-onder
opstelling tekst uitlijnen, marge-links, marge-rechts, float
richting richting
omwenteling transformeren
randbreedte grensbreedte Houd er rekening mee dat deze CSS-stijlen alleen op de afbeelding worden toegepast als alle zijden van de rand dezelfde waarde hebben voor elk attribuuttype.
rand kleur rand kleur
grensstijl rand-stijl
Lijst
DOCX-attributen CSS-attributen Opmerkingen
lijstitemmarkering list-style-type
afstand links en rechts opvulling-links, opvulling-rechts, marge-links, marge-rechts
afstand boven en onder opvulling-boven, opvulling-onder, marge-boven, marge-onder
blijf bij de volgende inbraak Geldt alleen als de optie ‘vermijden’ is gekozen.
Horizontale lijn
DOCX-attributen CSS-attributen Opmerkingen
rand kleur rand kleur
grensstijl rand-stijl
sectie
DOCX-attributen CSS-attributen Opmerkingen
aantal columns kolom-telling
kolom lijn kolom-regel
kolomafstand kolom-opening
pagina-einden break-after, break-binnen Meer informatie over het gebruik pagina-einden in uw app.
Formulierbesturing
DOCX-attributen CSS-attributen Opmerkingen
doopvont font-family
lettergrootte letter grootte
kleur van het lettertype kleur
afstand links en rechts opvulling-links, opvulling-rechts, marge-links, marge-rechts
afstand boven en onder opvulling-boven, opvulling-onder, marge-boven, marge-onder
markeren background-color Dit wordt alleen toegepast als deze overeenkomt met een van de markeringskleuren die zijn toegestaan ​​door de DOCX-specificatie: zwart, blauw, cyaan, donkerblauw, donkercyaan, donkergrijs, donkergroen, donkermagenta, donkerrood, donkergeel, groen, lichtgrijs, magenta, geen, rood, wit , geel
pin tekengewicht
cursief font-style
onderstrepen text-decoration
onderstrepen kleur tekst-decoratie-kleur
stijl onderstrepen text-decoration-stijl
doorhalen text-decoration
opstelling text-align
richting richting
hoofdletters, kleine letters, titelletters tekst-transformatie
kleine caps lettertype-variant-caps
superscript en subscript vertical-align
reliëf, graveren, schaduw, omtrek text-shadow
randbreedte grensbreedte Houd er rekening mee dat deze CSS-stijlen alleen op de tekst worden toegepast als alle zijden van de rand dezelfde waarde hebben voor elk attribuuttype.
rand kleur rand kleur
grensstijl rand-stijl

Speciale DOCX HTML-elementen

Hoewel het niet strikt CSS is, kunnen deze functies u helpen uw Word-document te verbeteren en het is de moeite waard om hier vermeld te worden.

Er is niet genoeg informatie gelezen over de aanpak GrabzIt is nodig bij het converteren van HTML naar DOCX.