Tools om het web vast te leggen en te converteren

Hoe werkt de Web Scraper?

Het Webschraper werkt door de doel-URL's te volgen die u opgeeft volgens uw parameters. Vervolgens extraheert het gegevens of voert het de taken uit op basis van de Scraping-instructies. Tenslotte verzamelt het deze informatie in het door u gewenste formaat en stuurt u het resultaat.