Tools om het web vast te leggen en te converteren

Hoe maak je High Definition Screenshots?

Af en toe wilt u misschien high-definition (HD) of retina-screenshots maken. Deze High Definition-screenshots hebben een hogere resolutie, maar zijn langzamer en worden zelfs nog langzamer bij grotere afmetingen. Daarom wordt aanbevolen om geen te grote afbeelding te maken. Als zodanig zul je waarschijnlijk ook een vertraging moeten specificeren om de screenshot de kans te geven te renderen.

De volgende code laat zien hoe u in elke taal een high-definition schermafbeelding kunt maken door de HD-parameter in te stellen op true. Hierdoor ontstaat een afbeelding met een hoge resolutie door de breedte en hoogte van de afbeelding te verdubbelen, waardoor de resolutie van een standaardscreenshot vier keer wordt verhoogd. Het zou echter contraproductief zijn stel een breedte en hoogte in op iets anders dan -1 omdat dit ervoor zou zorgen dat de afbeelding weer wordt verkleind!

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.HD = true;
options.OutputWidth = -1;
options.OutputHeight = -1;
grabzIt.URLToImage("https://www.bbc.co.uk", options);
grabzIt.SaveTo("images/result.jpg");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setHd(true);
options.setWidth(-1);
options.setHeight(-1);
grabzIt.URLToImage("https://www.bbc.co.uk", options);
grabzIt.SaveTo("images/result.jpg");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("https://www.bbc.co.uk", 
{"hd":1,"width":-1,"height":-1}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"hd":true,"width":"-1","height":"-1"};
client.url_to_image("https://www.bbc.co.uk", options);
client.save_to("images/result.jpg", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->hd(1);
$options->width(-1);
$options->height(-1);
$grabzIt->URLToImage("https://www.bbc.co.uk", $options);
$grabzIt->SaveTo("images/result.jpg");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setHD(true);
$options->setWidth(-1);
$options->setHeight(-1);
$grabzIt->URLToImage("https://www.bbc.co.uk", $options);
$grabzIt->SaveTo($filepath);
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.hd  = True
options.width = -1
options.height = -1
grabzIt.URLToImage("https://www.bbc.co.uk", options)
grabzIt.SaveTo("images/result.jpg")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&format=jpg&hd=1&width=-1&height=-1&url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.hd = true
options.width = -1
options.height = -1
grabzItClient.url_to_image("https://www.bbc.co.uk", options)
grabzItClient.save_to("images/result.jpg")

Aan de linkerkant is een voorbeeld van een standaard screenshot en aan de rechterkant is een high-definition screenshot geproduceerd door de bovenstaande code, beide screenshots hebben dezelfde hoogte.


De beeldresolutie nauwkeurig instellen

Er kunnen ook high-definition schermafbeeldingen van verschillende formaten worden gemaakt door een breedte op te geven die groter is dan de browserbreedte. GrabzIt schaalt vervolgens de browser om te voorkomen dat de afbeelding wordt uitgerekt. Er zijn echter metingen uitgevoerd bij het op deze manier maken van high-definition schermafbeeldingen zijn onnauwkeurig, wat de reden is dat schermafbeeldingen van volledige lengte in deze modus niet altijd de perfecte grootte of schaal hebben.

Als u problemen ondervindt bij het maken van correct geschaalde high-definition afbeeldingen met deze methode, probeer dan een afbeeldingsbreedte en -hoogte van x2, x3 of x4 van de oorspronkelijke browserafmetingen.

Deze modus werkt ook niet goed bij het targeten van elementen. Als u elementen wilt targeten, wordt u aanbevolen de HD-parameter in te stellen zoals hierboven weergegeven.