Tools om het web vast te leggen en te converteren

Hoe verbeter je de kwaliteit van webafbeeldingen?

Voordat de kwaliteit van een opname wordt beoordeeld, moet duidelijk worden gemaakt dat de opnamesoftware van GrabzIt is gebaseerd op Chromium, dus als de URL of HTML niet goed wordt weergegeven in Chrome, wordt deze niet goed vastgelegd.

Beeldkwaliteit

Bij het vastleggen van afbeeldingen wordt standaard JPG gebruikt, dat standaard een compressie van 90% gebruikt om een ​​verminderde kwaliteit te geven, maar met een kleinere afbeeldingsgrootte. Om de kwaliteit te verbeteren, moet u het afbeeldingsformaat wijzigen in iets anders dan de standaard JPG, zoals PNG, wat een goede balans tussen compressie en kwaliteit geeft. Of houd het JPG-formaat en stel de kwaliteitsparameter in op 100, zoals hieronder wordt weergegeven, hoewel dit de bestandsgrootte zal vergroten.

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.Quality = 100;

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setQuality(100);

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.1/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"quality":100}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.url_to_image("http://www.spacex.com", {"quality":100});
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});
$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->quality(100);

$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setQuality(100);

$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.quality = 100

grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert.ashx?key=Sign in to view your Application Key&format=jpg&quality=100&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.quality = 100

grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")

Een ander potentieel kwaliteitsprobleem kan worden veroorzaakt door de screenshot te schalen. Dit betekent het vergroten of verkleinen van de afbeeldingsgrootte in verhouding tot de grootte van de browser. Hoewel we de beste schaalalgoritmen gebruiken, kan de kwaliteit nog steeds worden beïnvloed, dit is vaak te wijten aan de ontwikkelaar kiest onjuiste schaalverhoudingen voor de afbeelding.

Afbeelding Print Kwaliteit

Als je wilt print een afbeelding hoe groter de afmetingen van de afbeelding, hoe hoger de kwaliteit pr kan zijninted. Om dit te doen zonder de afbeelding uit te rekken die GrabzIt kan maken afbeeldingen in hoge resolutie waar op afbeeldingen wordt ingezoomd voor meer detail.

DOCX-kwaliteit

De kwaliteit van afbeeldingen die zijn opgeslagen in DOCX kan worden verbeterd door de kwaliteitsparameter in te stellen voor het type document dat u converteert. Het onderstaande voorbeeld laat zien hoe u de kwaliteit van een DOCX instelt op 100.

DOCXOptions options = new DOCXOptions();
options.Quality = 100;

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToDOCX("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
DOCXOptions options = new DOCXOptions();
options.setQuality(100);

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.1/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"quality":100,"format":"docx"}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.url_to_docx("http://www.spacex.com", {"quality":100});
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});
$options = GrabzItDOCXOptions->new();
$options->quality(100);

$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->URLToDOCX("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$options = new \GrabzIt\GrabzItDOCXOptions();
$options->setQuality(100);

$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->URLToDOCX("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
options = GrabzItDOCXOptions.GrabzItDOCXOptions()
options.quality = 100

grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.URLToDOCX("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert.ashx?key=Sign in to view your Application Key&format=docx&quality=100&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
options = GrabzIt::DOCXOptions.new()
options.quality = 100

grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.url_to_docx("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")

PDF-kwaliteit

PDF's gegenereerd door GrabzIt gebruiken standaard de beste compressie, wat ervoor zorgt dat een PDF wordt gecomprimeerd zonder kwaliteit te verliezen. Een kwaliteitswaarde van minder dan 50 zorgt er echter voor dat GrabzIt de PDF volledig comprimeert.

Geanimeerde GIF-kwaliteit

U kunt ook de kwaliteit van geanimeerde GIF verbeteren door de kwaliteitsparameter bovendien op 100 in te stellen de beeldsnelheid verhogen zal ook de kwaliteit van de GIF verbeteren.

Merk op dat voor het gebruik van de meeste van deze technieken ook een premium pakket.