Tools om het web vast te leggen en te converteren

Hoe maak je High Definition Screenshots?

Af en toe wil je misschien screenshots in hoge resolutie (HD) of netvlies maken. Deze High Definition-schermafbeeldingen hebben een hogere resolutie, maar zijn langzamer en worden zelfs langzamer met grotere afmetingen. Daarom wordt aangeraden om geen te grote afbeelding te maken. Als zodanig zult u waarschijnlijk ook een vertraging moeten specificeren om de screenshot de kans te geven om te renderen.

De volgende code laat zien hoe u in elke taal een high-definition screenshot maakt door de HD-parameter op true in te stellen. Dit creëert een afbeelding met een hoge resolutie door de breedte en hoogte van de afbeelding te verdubbelen, waardoor de resolutie van een standaard screenshot vier keer wordt verhoogd. Het zou echter contraproductief zijn stel een breedte en hoogte in op alles behalve -1 omdat dit ertoe zou leiden dat de afbeelding opnieuw wordt verkleind!

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.HD = true;
options.OutputWidth = -1;
options.OutputHeight = -1;
grabzIt.URLToImage("https://www.bbc.co.uk", options);
grabzIt.SaveTo("images/result.jpg");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setHd(true);
options.setWidth(-1);
options.setHeight(-1);
grabzIt.URLToImage("https://www.bbc.co.uk", options);
grabzIt.SaveTo("images/result.jpg");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.1/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("https://www.bbc.co.uk", 
{"hd":1,"width":-1,"height":-1}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"hd":true,"width":"-1","height":"-1"};
client.url_to_image("https://www.bbc.co.uk", options);
client.save_to("images/result.jpg", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->hd(1);
$options->width(-1);
$options->height(-1);
$grabzIt->URLToImage("https://www.bbc.co.uk", $options);
$grabzIt->SaveTo("images/result.jpg");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setHD(true);
$options->setWidth(-1);
$options->setHeight(-1);
$grabzIt->URLToImage("https://www.bbc.co.uk", $options);
$grabzIt->SaveTo($filepath);
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.hd  = True
options.width = -1
options.height = -1
grabzIt.URLToImage("https://www.bbc.co.uk", options)
grabzIt.SaveTo("images/result.jpg")
https://api.grabz.it/services/convert.ashx?key=Sign in to view your Application Key&format=jpg&hd=1&width=-1&height=-1&url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.hd = true
options.width = -1
options.height = -1
grabzItClient.url_to_image("https://www.bbc.co.uk", options)
grabzItClient.save_to("images/result.jpg")

Links is een voorbeeld van een standaard screenshot en rechts is een high-definition screenshot geproduceerd door de bovenstaande code, beide screenshots hebben dezelfde hoogte.


De afbeeldingsresolutie nauwkeurig instellen

Schermafbeeldingen in hoge definitie van verschillende grootte kunnen ook worden gemaakt door een breedte op te geven die groter is dan de breedte van de browser. GrabzIt schaalt vervolgens de browser om te voorkomen dat de afbeelding wordt uitgerekt. Echter metingen uitgevoerd bij het maken van high definition screenshots op deze manier zijn onnauwkeurig, wat de reden is dat volledige schermafbeeldingen niet altijd perfect formaat of schaal hebben in deze modus.

Als u problemen ondervindt bij het maken van correct geschaalde high-definition afbeeldingen met behulp van deze methode, probeer dan een afbeeldingsbreedte en -hoogte te gebruiken x2, x3 of x4 van de oorspronkelijke afmetingen van de browser.

Deze modus zal ook niet goed werken bij het richten van elementen. Als u zich op elementen wilt richten, wordt aanbevolen om de HD-parameter in te stellen zoals hierboven weergegeven.