Tools om het web vast te leggen en te converteren

Hoe werkt de Web Scraper?

Het Webschraper werkt door de doel-URL's te volgen die u opgeeft volgens uw parameters. Vervolgens extraheert het gegevens of voert het de taken uit op basis van de instructies voor het schrapen. Ten slotte verzamelt het deze informatie in de gewenste indeling en stuurt u het resultaat.