Tools om het web vast te leggen en te converteren

Hoe gebruik je de GrabzIt IntraProxy?

Het GrabzIt IntraProxy opent intalgemene websites gehost in een intranet of op localhost naar de services van GrabzIt. Het heeft de volgende vereisten / beperkingen:

  • Staat alleen toegang toe vanaf de servers van GrabzIt
  • Vereist Java 1.6 +

Voornaam* installeer de proxy. Stuur vervolgens op uw router de poort 10000 door naar de machine IP Adres waarop de GrabzIt IntraProxy is geïnstalleerd. Vraag ons niet hoe dit te doen, informatie over het configureren van uw router moet beschikbaar zijn op de internet.

Vervolgens worden alle aanvragen voor het IP-adres en de poort van de router opgelost in de intalgemene website. Bijvoorbeeld als uw website zich bevindt op http://localhost/mywebsite/index.html en het IP-adres van uw router is 123.123.123.123. Om uw website extern op te lossen, kunt u doorgeven: http://123.123.123.123:10000/http://localhost/mywebsite/index.html naar GrabzIt.

Op dezelfde manier als je de GrabazItDemo lokaal hebt geïnstalleerd en waar je de callback-handler naar wilt bellen http://localhost/GrabzItDemo/handler.php je zou kunnen passeren http://123.123.123.123:10000/http://localhost/GrabzItDemo/handler.php als een callback-handler URL.

Vergeet niet dit URL-voorvoegsel te verwijderen als u uw website openbaar maakt!