Tools om het web vast te leggen en te converteren

Ik wil de toegang tot mijn callback-handler blokkeren behalve van GrabzIt, is dit mogelijk?

Ja, hoewel het niet praktisch is om onze callbacks op IP-adres op de witte lijst te zetten. Al onze callbacks hebben de header user-agent van GrabzIt daarom kunt u .htaccess of een andere methode gebruiken om alle HTTP-aanvragen voor uw handler te blokkeren, behalve die met de GrabzIt user agent.

Hier is een voorbeeld voor htaccess:

SetEnvIf User-Agent .*GrabzIt* grabzit

Order deny,allow
Deny from all
Allow from env=grabzit

De callback is de enige directe communicatie tussen onze capture-servers en uw app. Alle andere communicatie moet via onze webservers verlopen.