Tools om het web vast te leggen en te converteren

Voer een actie slechts eenmaal uit tijdens een schraapbeurt

Soms moet u tijdens het uitvoeren van een scrape een keer een actie uitvoeren tijdens de hele scrape, zoals inloggen of een zoekopdracht uitvoeren, met GrabzIt is Web Scraper Dit is makkelijk. Maak eerst een nieuwe scrape met de normale details zoals de startpagina van de scrape en eventuele andere opties.

Ga dan naar de Schraapinstructies en voer de onderstaande tekst in.

if (Global.get("myaction") != "done")
{
    Global.set("myaction", "done");
    //Put the action you only want to do once here
}

De bovenstaande code gebruikt een globale variabele genaamd myaction om te controleren of de actie is uitgevoerd. Als de globale variabele niet is ingesteld op gedaan de actie binnen de instructie if wordt uitgevoerd en de myaction variabele is ingesteld, zodat deze niet opnieuw wordt uitgevoerd.