Tools om het web vast te leggen en te converteren

Arrays manipuleren

GrabzIt is Web Scraper biedt verschillende hulpprogramma's om het eenvoudig te maken om arrays te manipuleren. De gemakkelijkste daarvan is de contains onderstaande methode. Deze methode retourneert true als de gezochte array de opgegeven waarde bevat.

var items = [1,2,3,4];

if (Utility.Array.contains(1, items))
{
    //this code will be executed because the items array contains a 1.
}

De bovenstaande methode voert de code uit die in de if verklaring als een 1 is opgenomen in de items matrix.