Tools om het web vast te leggen en te converteren

Algemene Voorwaarden

Bedankt dat u voor GrabzIt hebt gekozen. Door de GrabzIt-website op grabz.it ("Site") of de aan GrabzIt gerelateerde services ("Service") te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Gebruik de site of de service niet als u niet akkoord gaat met de volgende voorwaarden.

De volgende voorwaarden en bepalingen, evenals eventuele toekomstige wijzigingen (de 'Voorwaarden') zijn een contract tussen u of uw bedrijf ('u' of 'uw') en GrabzIt Limited ('GrabzIt', 'wij', 'ons', "of" onze ") naast elke andere overeenkomst die u met GrabzIt hebt. Door het gebruik van GrabzIt-websites, inclusief, maar niet beperkt tot grabz.it, softwareapplicaties en applicatieprogrammering interfaces (gezamenlijk de "Services" genoemd), erkent u dat u de meest recente versie van deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen, aanvaardt en ermee instemt gebonden te zijn.

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar onze Privacybeleid, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze site. Zie verder onder Hoe we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken.

GrabzIt Limited ("grabz.it") behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken van GrabzIt te wijzigen of te vervangen. GrabzIt Limited geeft onderaan deze algemene voorwaarden de datum aan waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt. Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na het plaatsen van de herziene versie op de site (of een latere datum van inwerkingtreding die onderaan de herziene algemene voorwaarden kan worden aangegeven). Uw voortdurende gebruik van de site of service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze algemene voorwaarden houdt in dat u dergelijke wijzigingen accepteert. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, moet u stoppen met het gebruik van de site en de service. Daarnaast kan GrabzIt andere methoden bieden waarmee u deze algemene voorwaarden of wijzigingen in deze algemene voorwaarden kunt accepteren.

Verlening van beperkte licentie

Onder voorbehoud van naleving van de Voorwaarden, verleent GrabzIt u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare, wereldwijde licentie voor toegang tot en gebruik van de Services. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend, zijn voorbehouden aan GrabzIt en haar licentiegevers. Voor sommige services moet u een account maken via een registratie- of aanmeldingsproces. Verder kunnen voor sommige Services kosten worden betaald om uw account te activeren. De beperkte licentie voor het gebruik van en toegang tot deze Services wordt verder beperkt door uw nauwkeurige en succesvolle creatie van een account en het verstrekken van de juiste betaling indien nodig. Als u de Voorwaarden schendt, behouden wij ons het recht voor om naar eigen goeddunken uw beperkte licentie zonder kennisgeving te beëindigen.

vergoedingen

GrabzIt behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen voor uw gebruik van de Services, zoals beschreven tijdens het accountregistratieproces of bij het aanbrengen van wijzigingen in uw accountplan. GrabzIt is niet verplicht om restituties of credits te verstrekken voor gedeeltelijke maanden van de Services, upgrades of downgrades, of ongebruikte tijd tijdens uw abonnement. Alle vergoedingen zijn exclusief alle belastingen, heffingen of rechten die door belastingautoriteiten worden opgelegd, en u bent verantwoordelijk voor de betaling van al dergelijke belastingen, heffingen of rechten. U stemt ermee in dergelijke belastingen te betalen die van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van de Services en betalingen die u hierin verricht.

MERK OP DAT HET DOWNLOADEN VAN UW ACCOUNT KAN LEIDEN TOT VERLIES VAN INHOUD, FUNCTIES OF CAPACITEIT VAN UW ACCOUNT. GRABZIT ACCEPTEERT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DERGELIJKE VERLIEZEN.

Wijzigingen aan de Services

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken gepubliceerde prijzen zonder kennisgeving te wijzigen. Bovendien behouden wij ons het recht voor om de prijzen voor de aan uw account gekoppelde Services te wijzigen, op voorwaarde dat GrabzIt u binnen 30 dagen voorafgaand aan een dergelijke wijziging op het e-mailadres op de hoogte brengt. GrabzIt behoudt zich het recht voor om de Services (of een deel daarvan) op elk gewenst moment en van tijd tot tijd te wijzigen of stop te zetten, met of zonder kennisgeving. GrabzIt is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Services.

Service beveiliging

Zodra een resultaat van vastleggen of schrapen is geproduceerd, zullen we het niet bekijken of wijzigen, tenzij door u geautoriseerd of wettelijk verplicht.

Terugbetaling en Annuleringsbeleid

U bent zelf verantwoordelijk voor het correct annuleren van uw account. Een e-mail, telefoon, chat of schriftelijk verzoek om uw account te annuleren wordt niet als annulering beschouwd. U kunt uw account op elk gewenst moment annuleren door te klikken op de knop "Abonnement annuleren" op uw accountpagina als je bent ingelogd. Na annulering wordt je account automatisch gedowngraded zodra je verlengingsdatum is bereikt.

GrabzIt kan uw account zonder kennisgeving beëindigen als u een van deze voorwaarden schendt. Bovendien wordt ook een gratis account dat zes maanden inactief is of een account met een ongeldig e-mailadres beëindigd. Als GrabzIt uw account beëindigt zoals toegestaan ​​in deze Voorwaarden, wordt uw annulering onmiddellijk van kracht en worden er geen kosten meer in rekening gebracht. In geval van beëindiging zal GrabzIt geen van de vooruitbetaalde vergoedingen terugbetalen. Een dergelijke beëindiging van de Services zal resulteren in de deactivering of verwijdering van uw account of uw toegang tot uw account, en het verlies en het opgeven van alle inhoud in uw account. GrabzIt behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en om welke reden dan ook de service te weigeren.

Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met de service van GrabzIt, geven we u een volledige terugbetaling als u de aankoop binnen 30 dagen hebt gedaan. Als u zich langer dan een maand hebt geabonneerd en niet tevreden bent geworden met het pakket waarop u bent geabonneerd, om welke reden dan ook, kunt u uw abonnement annuleren en een volledige terugbetaling krijgen voor uw huidige en eventuele vooraf betaalde abonnementsmaanden.

Beperkte garantie

Webservice wordt geleverd zonder garantie op serviceverzoeken vanwege onvoorspelbare aard van Internet latentie.

Afwijzing van garantie / beperking van aansprakelijkheid

U STAAT UITSTAAN EN OVEREENSTEMMING DAT:

BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK GEGARANDEERD IN DE VOORWAARDEN, WORDEN ALLE SERVICES GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN" EN GRABZIT WIJST ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SERVICES, ALLE EXPLICIETE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE VERPLICHTINGEN, MET INBEGRIP VAN ALLE GARANTIES, VERPLICHTE BEVOEGDHEDEN. , TITEL EN NIET-INBREUK.

BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK UITDRUKKELIJK VERMELD IN DE VOORWAARDEN, ZULLEN IN GEEN GEVAL GRABZIT OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE DIENSTEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR SCHADEVERGOEDING GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST OF DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE. DEZE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING OP ALLE OORZAKEN, ALLEEN IN CONTRACT, TORT (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS EN ONGEACHT OF EEN RECHTSMIDDEL NIET ZIJN ESSENTIËLE DOEL ONTBREEKT.

BOVENDIEN ALS DIENSTVERLENER, IN HET GEVAL DAT U EEN GESCHIL HEEFT MET EEN WEBSITE WAAR U TOEGANG KRIJGT MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK (OF MISBRUIK) VAN EEN VAN DE DIENSTEN, GEEFT U GRABZIT LIMITED VRIJ (EN ONZE OFFICIEREN, DIRECTEUREN, AGENTEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, JOINT ONDERNEMINGEN EN WERKNEMERS) TEGEN ENIGE EN ALLE CLAIMS, EISEN EN SCHADE (WERKELIJK EN GEVOLG) VAN ELKE SOORT EN AARD, BEKEND EN ONBEKEND, VERDACHT EN ONVERWACHT, BEKENDGEMAAKT EN ONBESLOTEN, ZONDER OF OP ENIGE MANIER VERBONDEN.

GRABZIT GEEFT GEEN GARANTIE DAT (I) DE SERVICES AAN UW VEREISTEN OF VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN, (II) DAT UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SERVICES ONGELDIG ZAL ZIJNINTFOUT, TIJDIG, VEILIG OF FOUTVRIJ, (III) DAT ENIGE GEBREKEN IN DE SERVICES ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF (IV) DAT DE SERVICES OF ENIGE SERVER WAARVAN U TOEGANG TOT DE SERVICES HEEFT, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

ELK MATERIAAL DAT GEDLOAD IS OF ANDERSZINS DAT IS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN IS TOEGANG TOT UW EIGEN DISCRETIE EN RISICO, EN U ZULT ALLEEN VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE RESULTATEN UIT DE DOWNLOAD VAN EEN DERGELIJK MATERIAAL. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, OOK OF MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN GRABZIT OF VIA OF VAN DE SERVICES, BIEDT ENIGE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN WORDT VERMELD.

Gebruiksbeperkingen

Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, Inhoud en Accounts te verwijderen die Inhoud bevatten die wij naar eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins aanstootgevend vinden of die een partij schenden intellectueel eigendom of deze algemene voorwaarden. We zullen verzoeken om inhoud met betrekking tot volwassenen honoreren, maar we doen dit naar eigen goeddunken.

Wij claimen er geen intellectuele eigendomsrechten over het materiaal dat u aan de GrabzIt Limited-service verstrekt. Al het materiaal dat u uploadt, blijft van u. U moet het risico dragen van eventuele auteursrecht- of privacyproblemen die kunnen ontstaan ​​bij uw gebruik van de gegevens die van een derde partij zijn geëxtraheerd. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om de diensten van GrabzIt te gebruiken in overeenstemming met alle relevante geldende wetten.

Een organisatie of particulier die een gratis account gebruikt, is beperkt tot slechts één account. Bovendien mogen onze API's niet toegankelijk zijn voor gratis accounts die een VPN of proxy's gebruiken. Dergelijke beperkingen zijn niet van toepassing op betaalde accounts.

GrabzIt Limited behoudt zich het recht voor om een ​​account te weigeren of te annuleren als het van mening is dat de gegevens mogelijk zijn misbruikt of het verzamelproces de werking van een externe site kan belemmeren.

Persoonlijke informatie

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken zoals uiteengezet in onze Privacybeleid.

Website Content

Alle andere componenten van deze website (inclusief tekst en afbeeldingen) vallen onder het copyright van GrabzIt Limited. U mag op geen enkele manier materiaal van deze site wijzigen, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden of distribueren. Wij bieden links en pointers aan Internet-sites kunnenintained door derden. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze URL's. Links die in strijd zijn met de reguliere wetgeving worden onmiddellijk verwijderd.

Contact

Als u vragen heeft over de Servicevoorwaarden, kunt u contact opnemen deze link. Als alternatief kunt u ons ook telefonisch bereiken +44 20 3468 1854 of schrijf ons op GrabzIt Limited, 63/66 Hatton Garden, Fifth Floor Suite 23, London, EC1N 8LE, Verenigd Koninkrijk.

Laatst bijgewerkt: 17th van augustus 2021