Tools om het web vast te leggen en te converteren

Foutafhandeling met Ruby

Ruby API

Om ontwikkelaars in staat te stellen programmatisch fouten te verwerken, wanneer een fout optreedt GrabzIt Ruby API gooit een GrabzItException die een foutcode bevat die direct wordt toegewezen aan een fout. Hoe elke foutcode wordt toegewezen aan een fout, wordt aangegeven in de onderstaande tabel. Dit voorkomt dat u foutmeldingen moet analyseren.

Een voorbeeld van een uitzondering van GrabzItException met behulp van foutcodes om te bepalen hoe een fout moet worden behandeld, wordt hieronder weergegeven.

begin
  grabzIt = new GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
  grabzIt.url_to_image("https://www.tesla.com")
  grabzIt.save_to("images/result.jpg")
rescue GrabzItException => e
	if e.code == GrabzItException.PARAMETER_NO_URL
    # Please enter a URL
  end
end

Foutcode opzoeken

Foutwaarde Omschrijving Code
PARAMETER_NO_URL URL ontbreekt 100
PARAMETER_INVALID_URL Opgegeven URL is ongeldig 101
PARAMETER_NON_EXISTANT_URL Opgegeven URL bestaat niet 102
PARAMETER_MISSING_APPLICATION_KEY Applicatiesleutel ontbreekt 103
PARAMETER_UNRECOGNISED_APPLICATION_KEY Toepassingssleutel wordt niet herkend 104
PARAMETER_MISSING_SIGNATURE Handtekening ontbreekt 105
PARAMETER_INVALID_SIGNATURE Handtekening is ongeldig 106
PARAMETER_INVALID_FORMAT Opgegeven indeling is ongeldig 107
PARAMETER_INVALID_COUNTRY_CODE Opgegeven landcode is ongeldig 108
PARAMETER_DUPLICATE_IDENTIFIER Opgegeven id bestaat al 109
PARAMETER_MATCHING_RECORD_NOT_FOUND Overeenkomend record niet gevonden 110
PARAMETER_INVALID_CALLBACK_URL Opgegeven terugbel-URL is ongeldig 111
PARAMETER_NON_EXISTANT_CALLBACK_URL Terugbel-URL bestaat niet 112
PARAMETER_IMAGE_WIDTH_TOO_LARGE Opgegeven afbeeldingsbreedte te groot 113
PARAMETER_IMAGE_HEIGHT_TOO_LARGE Opgegeven afbeeldingshoogte te groot 114
PARAMETER_BROWSER_WIDTH_TOO_LARGE Opgegeven browserhoogte te groot 115
PARAMETER_BROWSER_HEIGHT_TOO_LARGE Opgegeven browserbreedte te groot 116
PARAMETER_DELAY_TOO_LARGE Opgegeven vertraging te groot 117
PARAMETER_INVALID_BACKGROUND Ongeldige achtergrondparameter voor PDF 118
PARAMETER_INVALID_INCLUDE_LINKS Ongeldige include links parameter voor PDF 119
PARAMETER_INVALID_INCLUDE_OUTLINE Ongeldige include-parameter voor PDF 120
PARAMETER_INVALID_PAGE_SIZE Ongeldige PDF-paginagrootte 121
PARAMETER_INVALID_PAGE_ORIENTATION Ongeldige paginarichting voor PDF 122
PARAMETER_VERTICAL_MARGIN_TOO_LARGE Verticale marge voor PDF te groot 123
PARAMETER_HORIZONTAL_MARGIN_TOO_LARGE Horizontale marge voor PDF te groot 124
PARAMETER_INVALID_COVER_URL Ongeldige omslag-URL voor PDF 125
PARAMETER_NON_EXISTANT_COVER_URL Opgegeven cover-URL voor PDF bestaat niet 126
PARAMETER_MISSING_COOKIE_NAME Naam van cookie ontbreekt 127
PARAMETER_MISSING_COOKIE_DOMAIN Cookie-domein ontbreekt 128
PARAMETER_INVALID_COOKIE_NAME Ongeldige cookienaam 129
PARAMETER_INVALID_COOKIE_DOMAIN Ongeldig cookiedomein 130
PARAMETER_INVALID_COOKIE_DELETE Ongeldige cookie-verwijderwaarde 131
PARAMETER_INVALID_COOKIE_HTTP Ongeldige HTTP-waarde van cookie 132
PARAMETER_INVALID_COOKIE_EXPIRY Ongeldige vervaldatum van cookie 133
PARAMETER_INVALID_CACHE_VALUE Ongeldige cachewaarde 134
PARAMETER_INVALID_DOWNLOAD_VALUE Ongeldige downloadwaarde 135
PARAMETER_INVALID_SUPPRESS_VALUE Ongeldige onderdrukkingswaarde 136
PARAMETER_MISSING_WATERMARK_IDENTIFICATIE Vermist watermark identificatie 137
PARAMETER_INVALID_WATERMARK_IDENTIFICATIE Ongeldig watermark identificatie 138
PARAMETER_INVALID_WATERMARK_XPOS Ongeldig watermark x positie 139
PARAMETER_INVALID_WATERMARK_YPOS Ongeldig watermark y positie 140
PARAMETER_MISSING_WATERMARK_FORMAAT Watermark niet gevonden 141
PARAMETER_WATERMARK_TE GROOT Watermark te groot 142
PARAMETER_MISSING_PARAMETERS Ontbrekende parameters 143
PARAMETER_QUALITY_TOO_LARGE Kwaliteitsparameter te groot 144
PARAMETER_QUALITY_TOO_SMALL Kwaliteitsparameter te klein 145
PARAMETER_REPEAT_TOO_SMALL Herhaal parameter te klein 149
PARAMETER_INVALID_REVERSE Omgekeerde parameter ongeldig 150
PARAMETER_FPS_TOO_LARGE Frames per seconde parameter te groot 151
PARAMETER_FPS_TOO_SMALL Frames per seconde parameter te klein 152
PARAMETER_SPEED_TOO_FAST Snelheidsparameter te snel 153
PARAMETER_SPEED_TOO_SLOW Snelheidsparameter te langzaam 154
PARAMETER_INVALID_COMBINATION De combinatie van de parameters duur, FPS, breedte en hoogte is te groot 155
PARAMETER_START_TOO_SMALL Start parameter te klein 156
PARAMETER_DURATION_TOO_SMALL Duurparameter te klein 157
PARAMETER_NO_HTML Er is geen HTML opgegeven 163
PARAMETER_INVALID_TARGET_VALUE Ongeldig doel opgegeven 165
PARAMETER_INVALID_HIDE_VALUE Ongeldig element om te verbergen 166
PARAMETER_INVALID_INCLUDE_IMAGES Inclusief koppelingsparameter voor DOCX 167
PARAMETER_INVALID_EXPORT_URL Ongeldige export-URL 168
PARAMETER_INVALID_WAIT_FOR_VALUE Ongeldig wachten op opgegeven 169
PARAMETER_INVALID_TRANSPARENT_VALUE Ongeldig transparant opgegeven 170
PARAMETER_INVALID_ENCRYPTION_KEY Ongeldige coderingssleutel opgegeven 171
PARAMETER_INVALID_NO_ADS Ongeldige advertentiewaarde opgegeven 172
PARAMETER_INVALID_PROXY Ongeldige HTTP-proxy-instellingen verstrekt 173
PARAMETER_INVALID_NO_NOTIFY Ongeldige cookiewaarschuwingswaarde opgegeven 174
PARAMETER_INVALID_HD Ongeldige high definition-waarde opgegeven 176
PARAMETER_INVALID_MEDIA_TYPE Ongeldige waarde voor mediatype opgegeven 177
PARAMETER_INVALID_WACHTWOORD Ongeldige wachtwoordwaarde opgegeven 178
PARAMETER_INVALID_MERGE Ongeldige samenvoeg-ID opgegeven 179
PARAMETER_INVALID_CLICK_VALUE Ongeldige CSS-kiezer om op te klikken opgegeven 180
NETWORK_SERVER_OFFLINE Server offline 200
NETWORK_GENERAL_ERROR Algemene netwerkfout 201
NETWORK_DDOS_ATTACK Gedistribueerde Denial of Service-aanval 202
RENDERING_ERROR Algemene renderingfout 300
RENDERING_MISSING_SCREENSHOT Ontbrekende screenshot 301
GENERIC_ERROR Algemene fout 400
UPGRADE_REQUIRED Upgrade vereist 500
HET DOSSIER_SAVE_FOUT Dien in save fout 600
FILE_NON_EXISTANT_PATH Bestandspad bestaat niet 601