Tools om het web vast te leggen en te converteren

Foutafhandeling met Java

Java API

Om ontwikkelaars in staat te stellen programmatisch fouten te verwerken, wanneer een fout optreedt GrabzIt Java API gooit een GrabzItException die een foutcode bevat die direct wordt toegewezen aan een fout. Hoe elke foutcode wordt toegewezen aan een fout, wordt aangegeven in de onderstaande tabel. Dit voorkomt dat u foutmeldingen moet analyseren.

Een voorbeeld van een uitzondering van GrabzItException met behulp van foutcodes om te bepalen hoe een fout moet worden behandeld, wordt hieronder weergegeven.

try
{
  GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")%>");
  grabzIt.URLToImage("https://www.tesla.com");
  grabzIt.SaveTo("images/result.jpg");
}
catch(GrabzItException e)
{
  if (e.getCode() == ErrorCode.PARAMETERNOURL)
  {
    //Please enter a URL
  }
}

Foutcode opzoeken

Foutwaarde Omschrijving Code
PARAMETERNOURL URL ontbreekt 100
PARAMETERINVALIDURL Opgegeven URL is ongeldig 101
PARAMETERNONEXISTANTURL Opgegeven URL bestaat niet 102
PARAMETERMISSINGAPPLICATIONKEY Applicatiesleutel ontbreekt 103
PARAMETERUNRECOGNISEDAPPLICATIONKEY Toepassingssleutel wordt niet herkend 104
PARAMETERMISSINGSIGNATURE Handtekening ontbreekt 105
PARAMETERINVALIDSIGNATURE Handtekening is ongeldig 106
PARAMETERINVALIDFORMAT Opgegeven indeling is ongeldig 107
PARAMETERINVALIDCOUNTRYCODE Opgegeven landcode is ongeldig 108
PARAMETERDUPLICATEIDENTIFIER Opgegeven id bestaat al 109
PARAMETERMATCHINGRECORDNOTFOUND Overeenkomend record niet gevonden 110
PARAMETERINVALIDCALLBACKURL Opgegeven terugbel-URL is ongeldig 111
PARAMETERNONEXISTANTCALLBACKURL Terugbel-URL bestaat niet 112
PARAMETERIMAGEWIDTHTOOLARGE Opgegeven afbeeldingsbreedte te groot 113
PARAMETERIMAGEHEIGHTTOOLARGE Opgegeven afbeeldingshoogte te groot 114
PARAMETERBROWSERWIDTHTOOLARGE Opgegeven browserhoogte te groot 115
PARAMETERBROWSERHEIGHTTOOLARGE Opgegeven browserbreedte te groot 116
PARAMETERDELAYTOOLARGE Opgegeven vertraging te groot 117
PARAMETERINVALIDBACKGROUND Ongeldige achtergrondparameter voor PDF 118
PARAMETERINVALIDINCLUDELINKS Ongeldige include links parameter voor PDF 119
PARAMETERINVALIDINCLUDEOUTLINE Ongeldige include-parameter voor PDF 120
PARAMETER ONVALIDPAGESIZE Ongeldige PDF-paginagrootte 121
PARAMETER ONVALIDPAGEORIENTATION Ongeldige paginarichting voor PDF 122
PARAMETERVERTISCH MARGINTOOLGROOT Verticale marge voor PDF te groot 123
PARAMETERHORIZONTALMARGINTOOLGROOT Horizontale marge voor PDF te groot 124
PARAMETERINVALIDCOVERURL Ongeldige omslag-URL voor PDF 125
PARAMETERNONEXISTANTCOVERURL Opgegeven cover-URL voor PDF bestaat niet 126
PARAMETERMISSINGCOOKIENAME Naam van cookie ontbreekt 127
PARAMETERMISSINGCOOKIEDOMAIN Cookie-domein ontbreekt 128
PARAMETERINVALIDCOOKIENAME Ongeldige cookienaam 129
PARAMETERINVALIDCOOKIEDOMAIN Ongeldig cookiedomein 130
PARAMETERINVALIDCOOKIEDELETE Ongeldige cookie-verwijderwaarde 131
PARAMETERINVALIDCOOKIEHTTP Ongeldige HTTP-waarde van cookie 132
PARAMETERINVALIDCOOKIEEXPIRY Ongeldige vervaldatum van cookie 133
PARAMETERINVALIDCACHEVALUE Ongeldige cachewaarde 134
PARAMETERINVALIDDOWNLOADVALUE Ongeldige downloadwaarde 135
PARAMETERINVALIDSUPPRESSVALUE Ongeldige onderdrukkingswaarde 136
PARAMETER ONTBREEKTWATERMARKIDENTIFICATIE Vermist watermark identificatie 137
PARAMETER ONVALIDWATERMARKIDENTIFICATIE Ongeldig watermark identificatie 138
PARAMETER ONVALIDWATERMARKxpos Ongeldig watermark x positie 139
PARAMETER ONVALIDWATERMARKYPOS Ongeldig watermark y positie 140
PARAMETER ONTBREEKTWATERMARKFORMAT Watermark niet gevonden 141
PARAMETERWATERMARKTE GROOT Watermark te groot 142
PARAMETERMISSINGPARAMETERS Ontbrekende parameters 143
PARAMETERQUALITYTOOLARGE Kwaliteitsparameter te groot 144
PARAMETERQUALITYTOOSMALL Kwaliteitsparameter te klein 145
PARAMETERREPEATTOOSMALL Herhaal parameter te klein 149
PARAMETERINVALIDREVERSE Omgekeerde parameter ongeldig 150
PARAMETERFPSTOOLARGE Frames per seconde parameter te groot 151
PARAMETERFPSTOOSMALL Frames per seconde parameter te klein 152
PARAMETERSPEEDTOOFAST Snelheidsparameter te snel 153
PARAMETERSPEEDTOOSLOW Snelheidsparameter te langzaam 154
PARAMETERINVALIDANIMATIONCOMBINATION De combinatie van de parameters duur, FPS, breedte en hoogte is te groot 155
PARAMETERSTARTTOOSMALL Start parameter te klein 156
PARAMETERDURATIONTOOSMALL Duurparameter te klein 157
PARAMETERNOHTML Er is geen HTML opgegeven 163
PARAMETERINVALIDTARGETVALUE Ongeldig doel opgegeven 165
PARAMETERINVALIDHIDEVALUE Ongeldig element om te verbergen 166
PARAMETERINVALIDINCLUDEIMAGES Inclusief koppelingsparameter voor DOCX 167
PARAMETERINVALIDEXPORTURL Ongeldige export-URL 168
PARAMETERINVALIDWAITFORVALUE Ongeldig wachten op opgegeven 169
PARAMETERINVALIDTRANSPARENTVALUE Ongeldig transparant opgegeven 170
PARAMETERINVALIDENCRYPTIONKEY Ongeldige coderingssleutel opgegeven 171
PARAMETERINVALIDNOADS Ongeldige advertentiewaarde opgegeven 172
PARAMETERINVALIDPROXY Ongeldige HTTP-proxy-instellingen verstrekt 173
PARAMETERINVALIDNONOTIFY Ongeldige cookiewaarschuwingswaarde opgegeven 174
PARAMETERINVALIDHD Ongeldige high definition-waarde opgegeven 176
PARAMETERONGELDIG MEDIATYPE Ongeldige waarde voor mediatype opgegeven 177
PARAMETERONGELDIG WACHTWOORD Ongeldige wachtwoordwaarde opgegeven 178
PARAMETERONGELDIGSMERGE Ongeldige samenvoeg-ID opgegeven 179
PARAMETERONGELDIGKLIKWAARDE Ongeldige CSS-kiezer om op te klikken opgegeven 180
NETWORKSERVEROFFLINE Server offline 200
NETWORKGENERALERROR Algemene netwerkfout 201
NETWORKDDOSATTACK Gedistribueerde Denial of Service-aanval 202
RENDERINGERROR Algemene renderingfout 300
RENDERINGMISSINGSCREENSHOT Ontbrekende screenshot 301
GENERICERROR Algemene fout 400
UPGRADEREQUIRED Upgrade vereist 500
FILESAVEFOUT Dien in save fout 600
FILENONEXISTANTPATH Bestandspad bestaat niet 601